Tuesday, January 27, 2015

Thành Kính Phân Ưu


Nhận được tin buồn:
Hiền Thê cựu Đại Úy Huỳnh Thanh Nhơn BCH/SCT/NKT

Bà LÊ THỊ TUYẾT MAI
Pháp Danh Ngọc Nữ Diệu Linh
Sanh Ngày 27 tháng 6 năm 1942, tại Sài Gòn.
Từ Trần 5 giờ 15 sáng ngày 24 tháng 1 năm 2015.
Tại Health Central Hospital Ocoee, Florida
Hưởng Thọ 73 tuổi.
Nguyện xin hương linh Bà Lê Thị Tuyết Mai sớm được về cỏi Niết Bàn 
Thành thật chia buồn cùng nhà văn cựu Đ/úy Huỳnh Thanh Nhơn cho sự mất mác lớn lao này. 

Thành Kính Phân Ưu 
cùng gia đình tang quyến

Hội Nha Kỹ Thuật.
Hội Nha Kỹ Thuật Tây Bắc Hoa Kỳ.
Hội Nha Kỹ Thuật Dallas Fort Worth Texas.


 

Tuesday, January 20, 2015

Biệt Kích Phê Rô Trần Văn Khánh Sở Bắc Nha Kỹ Thuật


Xin quý NT và quý CH cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Trần Văn Khánh sớm về chốn Thiên đàng.

 (1939-2015)
Cho một người vừa nằm xuống Phêrô Trần Văn Khánh thuộc Toán Kern Sở Bắc Nha Kỹ Thuật, xâm nhập Quảng Bình ngày 3 tháng 4 năm 1966, sau 2 tháng hoạt động, Toán bị địch quân bắt sống và bị cầm tù 18 năm tại Bắc Việt. Phê rô Trần Văn Khánh tung cánh dù bay về miền miên viễn ngày 8 tháng 1 năm 2015. 
Sau đây là chương trình tang lễ và Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho Biệt Kích Nhảy Bắc Trần Văn Khánh.

Thứ Sáu 13 tháng 2 năm 2015
1:00pm Thăm Viếng.
3:00pm Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH.
3:30pm Nghi thức tôn giáo.
5:00pm Hỏa Thiêu.

Neptune Society
798 S. 2nd St
San Jose CA 95112
800-225-1593
Xin gữi bài " cỏ xót xa đưa" như một lời cầu nguyện cho Linh hồn Phê rô sớm về nước trời.