Sunday, January 31, 2016

Tân Niên Đoàn 72 Việt NamChúc Mừng Năm Mới

Chúc anh Hoàn cùng gia đình 
một năm mới An Khang và Thành Đạt 
PH/NKT
 

Đại Tá Trần Văn Hai nguyên CHT Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật Phần Mộ cố Đại Tá Trần Văn Hai (Westminster, CA U.S.A.)


Giáp Quang, Cựu Đại Tá Trần Văn Hai, Đại Úy Võ Bình, 
Tr/Úy Huỳnh Văn Đức, Th/Úy Phạm Hòa 


Tuesday, January 26, 2016

Chúc Bình Phục / Cựu Đại Tá Liêu Quang Nghĩa

Nhận được tin cựu Đại Tá Liêu Quang Nghĩa NKT bệnh nặng xin cầu nguyện cho 
NT Đại Ta Liêu Quang Nghĩa chóng bình phục 

 Monday, January 25, 2016

Thành Kính Phân Uu cùng gia đình C/H Đoàn Văn Mạnh

Nhận được tin buồn Lôi Hổ Đoàn văn Mạnh
Đã từ trần tại Santa Ana, California Hoa Kỳ
ngày 24 tháng 01 năm 2016.
Hưởng thọ 64 tuổi.
Thành thật chia buồn cùng chị Đoàn Văn Mạnh và các cháu cho sự mất mát lớn lao này, xin cầu nguyện cho linh hồn 
Lôi Hổ Đoàn văn Mạnh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Gia Đình Nha Kỹ Thuật 
đồng Thành Kính Phân Ưu