Monday, September 19, 2016

Trung Úy Trần Văn Phước Chiến Đoàn 2 Xung Kích 13.10.1945 - 14.9.2016

Mưa Rừng.
...Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi
   Tiếng mưa gió lạnh  lùa ngoài mành
   Lá vàng rơi lià cành
   Gợi ta nỗi niềm riêng...
            Nhận được tin trễ, bạn,
Trần Văn Phước, Cựu Trung-Úy Tóan Trưởng(1.0)
thuộc Chiến Đòan 2 Xung Kích, Sở Liên Lạc/ NKT/ Trại B-15 Kontum  đã về nước Phật ngày 14 tháng 9 năm 2016 tại Houston Texas Hoa-Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi.
          Ngày tao từ trại tù cải tạo tại Miền Bắc xã hội chủ nghĩa xa xôi trở về với gia đình tại Sàigòn, và người bạn chiến đầu (comrad-in-arms) mà tao cố gắng tìm kiếm  để hỏi thăm tin tức đầu tiên  chính là mày, và chuyện trùng phùng bất ngờ sau ngày mất nước giữa hai gã Lôi-Hổ còn sống sót trở về đã tạo ra cơn mưa  từ đâu  bất chợt trở lại  giữa mày và tao,  góp phần làm  cho khúc quân hành còn dang dở  từ  những kẻ bị ngã ngựa bớt phần gía lạnh.         
                Thật ra linh hồn của chúng ta đã  để lại quê mẹ  Việt Nam từ lâu rồi, từ những chuyến  ra đi không hẹn ngày trở về  trên đường mòn Hồ Chí Minh bên kia vùng Biên Giới,  sự ra đi ngày hôm nay trên xứ lạ quê người chỉ là phần  ngưng họat động của tấm thân vô thường, nhưng tao   vẩn cảm thấy  ngậm ngùi qúa, giờ cuối  không đến thắp cho mày được nén hương thơm tiễn biệt, và an ùi vợ con mày.
Ô hô !!!
GĐ Lâm Ngọc Chiêu
(Little Sàigòn California)   

Chương trình tang lễ

Thăm viếng:

Thứ Tư 21.09.2016 từ 16:00 tới 20:00 pm
Tang lễ Thứ Năm 22.09.2016 lúc 10:00 am 


tại:

Nhà Quàn Vĩnh Cửu
2454 South Dairy Ashford rd.
Houston, TX 77077

(281)531-8180