Tuesday, September 19, 2017

Thông Báo Tin Buồn Chiến Hữu Nguyễn Ngọc Minh Đoàn Công Tác 71 Nha Kỹ Thuật

Tr/Úy Phạm Ngợi Đ71, Th/Úy Miên Đ75, C/H La Chiến Thắng Đ72, Th/Úy Trần Đức Lâm Đ11, C/H Nguyễn Ngọc Minh Đ71

Chiến hữu  Benedetto Nguyễn Ngọc Minh
Đct 71 đã vĩnh viễn ra đi tại Dallas, Texas Hoa Kỳ vào ngày thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2017
hưởng thọ 61 tuổi. Xin quý anh góp lời cầu nguyện .

Lịch trình thăm viếng và tang lễ của c/h Nguyễn Ngọc Minh:
Nhà quàn Charles W Smith & Sons
2925 5th St
Sachse, TX 75048
- Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 từ 4 -8pm thăm viếng (có cha và họ đạo làm lễ và đọc kinh lúc 4 giờ chiều tới 4.30)
- Thứ Bảy ngày 23 tháng 9,  8giờ sáng thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
lúc 9:30 sáng Nghi Lễ phủ Quốc Kỳ VNCH, sau đó sẽ di quan đến nơi hỏa táng.
Tối thứ Sáu 22 tháng 9 năm 2017 sau giờ thăm viếng, tang gia có nhã ý mời tất cả chúng ta đến nhà để hàn huyên và dùng cơm cùng gia đình.
p.s xin quý anh nếu được mang theo quân phục cho sáng thứ Bảy trong nghi lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH. 
Mai X Bình
số đt liên lạc với gia đình :
Nga Nguyen (con gái của C/H Minh)