Wednesday, February 12, 2014

Tang Lễ Cố Trung Tá Lai Văn Sáng


Trung Tá Lai Văn Sáng hình chụp lúc 
Trung Úy Lực Lượng Đặc Biệt / QLVNCH


Cố Trung tá Lai văn Sáng, xuất thân khoá 12 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức ,
- Tôn giáo: Tin lành
- sinh năm 1939
- Từ trần  ngày 12 tháng 2 năm 2014 tại Houston Tiểu Bang Texas Hoa Kỳ
Hưởng thọ 75 tuổi 
Các đơn vị đã từng phục vụ: 
- Huấn Luyện Viên trường Bộ Binh Thủ Đức
- Lực lượng Đặc Biệt 
- Biệt Cách Nhảy dù
- Nha Kỹ Thuật / BTTM / QLVNCH
- Tuỳ viên Phủ Tổng Thống
- Biệt Đoàn 222 / Cảnh Sát Dã Chiến
Chương trình Tang Lễ : 
tại nhà quàn Vĩnh Phước 
8514 Tybor , Houston -TX 77074
- Ngày thứ bảy 15 tháng 2 năm 2014
Lễ phát tang lúc 1.00PM sau đó thăm viếng đến 9.00PM
- Ngày Chủ nhật 16 tháng 2 năm 2014
Thăm viếng từ 9.00AM đến 9.00PM
Nghi Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH vào lúc 2:00PM 
( Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH sẽ do GĐ81BCD/LLĐB Houston và Các đơn vị cố Trung Tá Lai Văn Sáng từng phục vụ cận đảm trách)
Nghi thức gấp Quốc Kỳ VNCH vào lúc 4:00 PM cùng ngày
Điều hợp chương trình Lễ Phủ Quốc Kỳ C/H Đoàn Đình Nga và C/H Võ Tấn Y. 
- Ngày thứ hai 17 tháng 2 năm 2014:
Thăm viếng từ 9.00AM đến 1.00PM
Sau đó là lễ hỏa táng .