Monday, November 24, 2014

Đại Tá Trần Xuân Đức Nha Kỹ Thuật BTTM/QLVNCH


Đại Tá Trần Xuân Đức - Nha Kỹ Thuật BTTM/QLVNCH
(1928-2014) 
Cố Đại Tá Trần Xuân Đức
 
Sinh ngày 14 tháng 2 năm 1928 tại Bạc Liêu
SVSQ Khoá 5 Hoàng Diệu VBQG/VN

Phục vụ tại Nha Kỹ Thuật /Bộ Tổng Tham Mưu /QLVNCH (1964-1975)
Trưởng Phòng Truyền Tin Bộ Chỉ Huy/NKT
Chánh Sự Vụ Sở Hành Chánh Tiếp Vận BCH/NKT
Đại Tá Phụ Tá Điều hành (Phó Giám Đốc) 
Bộ Chỉ Huy Nha Kỹ Thuật BTTM/QLVNCH

Thất lộc lúc 11:00 PM ngày 23 tháng 11 năm 2014
tại Seattle Tiểu bang Wasington State. 

Hưởng Thọ 87 tuổi.

Tang lễ sẽ được cử hành như sau:
Thứ Bảy Ngày 29 tháng 11 năm 2014.

Nghi Thức Phủ Quốc Kỳ VNCH 10:00 AM
(Hội Nha Kỹ Thuật - Tây Bắc Hoa Kỳ)
Giờ thăm viếng. 10:00 sáng đến 2:30 trưa.
Di Quan và Hoả Thiêu. 3:00 giờ chiều.

Columbia Funeral Home

(206) 722-1100

Thành thật chia buồn cùng gia đình tang quyến và xin cầu nguyện linh hồn cố Đại Tá Trần Xuân Đức yên nghĩ nơi chốn Vĩnh Hằng.

Hội Nha Kỹ Thuật - Nam California
Hội Nha Kỹ Thuật - Tây Bắc Hoa Kỳ
Hội Nha Kỹ Thuật - Dallas Fortworth Texas
Kingbee Phi Đoàn 219
Gia Đình Biệt Hải - Hải Ngoại 
Radio VNCR 
NT Đại Tá Nguyễn Văn Minh
NT Trung Tá Nguyễn Văn Hy
NT Trung Tá Hà Ngọc Oánh
NT Trung Tá Bùi Văn Thiện
NT Thiếu Tá Lữ Triệu Khanh
NT Thiếu Tá Nguyễn Phan Tựu
NT Thiếu Tá Lê Minh 
NT Thiếu Tá Hà Hữu Kiều
NT Thiếu Tá Trần Kim Khánh
NT Thiếu Tá Nguyễn Viết Thạch
C/H Nguyễn Văn Son Sở Liên Lạc/NKT 
 C/H Nguyễn Đình Phong Văn Phòng/Giám Đốc/NKT
C/H Đặng Đoàn Đại Đội 660/Truyền Tin/NKT
C/H Mai Mạnh Giao Bộ Chỉ Huy/NKT
C/H Huỳnh Ngọc Thương Đoàn 1/Sở Liên Lạc
C/H Huỳnh Văn Đức Đoàn Công Tác 71
C/H Lâm Ngọc Chiêu Bộ Chỉ Huy/NKT 
C/H Nguyễn Trâm Blệt Hải/NKT
C/H Nguyễn Đức Nhữ Đoàn Công Tác 75
C/H Nguyễn Đức Lâm Đoàn Công Tác 11
C/H Nguyễn Dzựt Sở Liên Lạc
Đồng Thành Kính Phân Ưu 
 Thông Báo 
Hội Nha Kỹ Thuật Tây Bắc Hoa-Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về phần nghi lễ, đón tiếp quan khách thăm viếng của các Hội Đoàn Quân Đội và đưa đón các C/H Nha Kỹ Thuật về tham dự đám tang và làm lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho cố Đại Tá Trần Xuân Đức.
Các chiến hữu cần chổ nghĩ ngơi và đón tiếp.
 Hội NKT/TBHK có đầy đủ phòng và phương tiện.
Xin liên lạc với C/H Hội Trưởng Nguyễn Văn Chuyên.

Trân trọng thông báo  


Wednesday, November 12, 2014

Chia Buồn cùng C/H Nguyễn Văn Thuận

Chia Buồn
Nhận được tin buồn Bào Đệ của:
C/H  NGUYỄN VĂN THUẬN,
TTK Tổng Hội Nha Kỹ Thuật
Anh  NGUYỄN VĂN VINH
Pháp Danh NHUẬN CHÂU

Đã từ trần ngày 11 tháng 11 năm 2014
(nhằm ngày 19 tháng 9 năm Giáp Ngọ)
tại Huế, Việt Nam
Hưởng dương 58 tuổi.
Hội Nha Kỹ Thuật Nam California 
Đồng Thành Kính Phân Ưu 
 
cùng C/H  Nguyễn Văn Thuận  

và gia đình tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Anh Nguyễn Văn Vinh
sớm siêu thoát về nơi cõi Phật.


Thursday, November 6, 2014

Thành Kính Phân Ưu

 
Chia-Buồn
Nhận được tin buồn cụ Bà Phan Thị Quảng, 
Pháp Danh Nguyên Đại, 
Sinh quán tại Đồng Hới, Quãng Bình Việt Nam, 
là hiền thê của NT Hà Ngọc Oánh cựu CHT Đoàn Công Tác 68 
Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật 
đã mãn phần vào chiều ngày 30 tháng 10 năm 2014 
(nhằm ngày mồng 7 tháng 9 năm Giáp Ngọ)
 tại Walnut Creek, California Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 81 tuổi

Thành thật chia buồn cùng NT Hà Ngọc Oánh 
và gia đình tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh Bà Phan Thị Quảng 
sớm vãng sinh nơi miền Cực Lạc.

Thành Kính Phân Ưu
Hội Nha Kỹ Thuật Nam California Hoa Kỳ

 

Cáo Phó Bà Phan Thị Quảng Phu Nhân NT Hà Ngọc Oánh Cựu CHT/ĐCT 68