Tuesday, January 27, 2015

Thành Kính Phân Ưu


Nhận được tin buồn:
Hiền Thê cựu Đại Úy Huỳnh Thanh Nhơn BCH/SCT/NKT

Bà LÊ THỊ TUYẾT MAI
Pháp Danh Ngọc Nữ Diệu Linh
Sanh Ngày 27 tháng 6 năm 1942, tại Sài Gòn.
Từ Trần 5 giờ 15 sáng ngày 24 tháng 1 năm 2015.
Tại Health Central Hospital Ocoee, Florida
Hưởng Thọ 73 tuổi.
Nguyện xin hương linh Bà Lê Thị Tuyết Mai sớm được về cỏi Niết Bàn 
Thành thật chia buồn cùng nhà văn cựu Đ/úy Huỳnh Thanh Nhơn cho sự mất mác lớn lao này. 

Thành Kính Phân Ưu 
cùng gia đình tang quyến

Hội Nha Kỹ Thuật.
Hội Nha Kỹ Thuật Tây Bắc Hoa Kỳ.
Hội Nha Kỹ Thuật Dallas Fort Worth Texas.


 

6 comments:


 1. Lam Nguyen lamdnguyen555@gmail.com [NhaKyThuat]
  To
  NhaKyThuat@yahoogroups.com
  CC
  Nhon Huynh Phidoan 219 NKTNamCali
  Today at 11:01 AM


  Thanh that chia buon cung Anh NHON

  ReplyDelete
 2. PHÂN ƯU

  Được tin buồn:

  Chị LÊ THỊ TUYẾT MAI
  Pháp Danh Ngọc Nữ Diệu Linh

  Là Hiền Thê của Nhà Văn cựu Đại Úy Huỳnh Thanh Nhơn/BCH/SCT/NKT
  vừa từ trần tại Health Central Hospital Ocoee, Florida

  Hưởng thọ 73 tuổi

  Chúng tôi xin thành kính chia buồn
  cùng Nhà Văn cựu Đại Úy Huỳnh Thanh Nhơn và gia đình

  Nguyện cầu hương hồn Chị TUYẾT MAI
  sớm về cõi vĩnh hằng

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  GIA ĐÌNH BIỆT HẢI HẢI NGOẠI

  ReplyDelete
 3. Ngoc Thuong Huynh
  To
  me
  Today at 11:02 AM

  THANH KÍNH PHÂN ÙU
  NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN :
  HIEN THÊ CỦA CH. HUYNH THANH NHON LÀ BÀ
  LÊ THÌ TUYẾT MAI VỪA TA THẾ
  xin thay mặt gia đĩnh. Kính chia sẽ với tăng quyển về sự mất mat đau buồn này. Và cầu nguyện hương lính của
  Ngọc Nữ Diệu Lính sớm siêu thoát.
  THANH KÍNH.
  LH. HUYNH NGỌC THƯƠNG

  ReplyDelete
 4. THANH KINH PHAN UU


  Dai Dien cho Gia Dinh NHA-KY-THUAT Orlando, FL va Gia Dinh chung toi
  xin Thanh Kinh Phan Uu cung Nien Truong HUYNH-THANH-NHON va Tang Quyen.


  Nguyen Huong Linh hien the Nien Truong HUYNH-THANH-NHON,
  Ba LE-THI-TUYET-MAI, Phap Danh Ngoc Nu Dieu Linh som an lanh noi mien Vinh Cuu.


  NGUYEN-LAM-VIEN

  ReplyDelete
 5. PHÂN - ƯU

  Nhận được tin buồn Hiền Thê của Anh Huỳnh Thanh Nhơn là Bà LÊ THỊ TUYẾT MAI (Pháp Danh Ngọc Nữ Diệu Linh ) vừa từ giã anh và gia đình để về miền viên miễn .Thành thật chia buồn cùng anh và Gia Đình về sự mất mát to lơn này.

  Thành kính Phân Ưu cùng anh va gia đình .Nguyện cầu cho Hương Hồn chị sớm được về hưởng nơi Cõi Niết Bàn.

  GĐ Nguyễn Đức Nhữ.

  ReplyDelete
 6. Chia Buồn.

  Nhận được tin buồn, hiền thê của anh Huỳnh Thanh Nhơn là

  chị Lê Thị Tuyết Mai,
  vừa mãn phần ngày 24 tháng 1 năm 2015 , tại Florida Hoa-Kỳ , hưởng thọ 73 tuổi.

  Chúng em xin chia buồn cùng anh Nhơn và tang quyến và thành kính nguyện cầu hương linh chị sớm cao đăng Phật Quốc.

  Gia Đình : Lâm Ngọc Chiêu
  Kính Bái.

  ReplyDelete